Tag Archives: Luyện ngón đàn piano

Luyện ngón đàn piano

HƯỚNG DẪN CÁCH LUYỆN NGÓN CHO ĐÀN PIANO Đối với một người mới bắt đầu học đàn piano thì việc luyện ngón là ai cũng phải trải qua và rất cần thiết cho người học đàn như đàn piano, đàn organ, đàn guitar… Bước đầu tiên có lẽ bạn phải thuộc nốt nhạc trên bàn […]

Call Now Button