Tag Archives: Bản giao hưởng số 9 của Betthoven

Bản giao hưởng số 9 của Betthoven

fromsymphony-9

Bản giao hưởng số 9 cung rê thứ, opus 125 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng do Ludwing Van Beethoven biên soạn. Hoàn thành vào năm 1824, Bản giao hưởng này có lẽ là tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm của âm nhạc cổ điển […]

Call Now Button