Tag Archives: Những điểm khác nhau rõ rệt giữa đàn Organ và đàn Piano

Những điểm khác nhau rõ rệt giữa đàn Organ và đàn Piano

Có thể nói hiện nay đàn piano và đàn organ là hai loại nhạc cụ phổ biến. Mới nhìn qua không ít người thấy sự giống nhau giữa chúng nhưng thực sự đàn piano và đàn organ khác nhau rất nhiều trong cấu tạo của đàn cũng như cách đánh đàn. 1.Hình dạng bên ngoài […]

Call Now Button