Tag Archives: Những trải nghiệm về việc tự học Piano

Những trải nghiệm về việc tự học Piano

boi-ngoc

Để chơi đàn piano theo cảm âm không phải là việc một sớm 1 chiều, tập theo những video hướng dẫn là có thể chơi ngay được. Để chơi cảm âm piano được, chúng ta cần những điều sau đây, theo trình tự: 1. Vững nhạc lý (biết nốt nhạc, biết đọc sheet nhạc, vững […]

Call Now Button