Tag Archives: Tăng tốc độ ngón tay của bạn khi chơi Piano

Tăng tốc độ ngón tay của bạn khi chơi Piano

Tăng tốc độ ngón tay của bạn khi chơi Piano

Bất cứ phương pháp bạn đã chọn để thực hành ngón tay, hãy nhớ rằng bắt đầu với tốc độ chậm và tăng dần tốc độ là cách thích hợp để bảo đảm rằng bạn không học những thói quen xấu. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài bài tập […]

Call Now Button